De Monumentenwerf verwerkt allerlei hoogwaardige en duurzame materialen die bij de sloop- of herstelwerkzaamheden van historische panden en bestratingsprojecten vrijkomen. In plaats van alles als afval naar de puinverwerking te sturen, kan het waardevolle materiaal beter naar de Monumentenwerf worden gebracht.

Die zorgt ervoor dat het materiaal weer geschikt gemaakt wordt voor hergebruik. Het materiaal wordt ontdaan van eventuele verontreinigingen en zodanig ingepakt dat vervoer naar nieuwe projecten goed verloopt.